Zadzwoń! 606918641 Napisz: m.sosnowska@kancelaria-msosnowska.pl

en_GBpl_PL

O KANCELARII

Założycielka kancelarii dr Małgorzata Sosnowska zdobyła gruntowne wykształcenie prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie na Wydziale Prawa i Administracji ukończyła stacjonarne studia magisterskie i doktoranckie.
Pracowała w kilku renomowanych kancelariach prawniczych zdobywając gruntowne przygotowanie zawodowe. Od wielu lat osobiście świadczy pomoc prawną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i osób fizycznych.
Jest Autorką monografii wydanych także w wersjach obcojęzycznych i artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych.
Prowadzi autorskie szkolenia dla instytucji oraz dla profesjonalnych grup zawodowych w tym z zakresu prawa autorskiego, prawa cywilnego i prawa pracy.  Jest organizatorką i uczestnikiem konferencji naukowych o wymiarze krajowym i międzynarodowym.
Prowadzi także od wielu lat działalność dydaktyczną w cenionych uczelniach wyższych m.in. z zakresu prawa cywilnego, prawa konsumenta i konkurencji, prawa własności intelektualnej, prawa pracy i innych.

Wybrane publikacje: 

Regulacje prawne jako instrument zwalczania wolności sumienia i wyznania przez państwa totalitarne na przykładzie Polski w latach 1945-1956” (w:) Wymiar wolności religijnej we współczesnej Europie, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2017;
Ochrona Wolności sumienia i wyznania w Polsce, Niemczech i Czechach ze szczególnym uwzględnieniem regulacji karnoprawnej” (w:) Przestrzeń wolności religijnej w Polsce, Czechach i Niemczech. Analiza prawna, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2017;
Schutz der Gewissens- und Religionsfreiheit in Polen, Deutschland und Tschechischen Republik mit besonderem Schwerpunkt der strafrechtlichen Regulung”(in:) Religionsfreiheitsraum im Polen, Tschechien und Deutschland. Rechtliche analise, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2017;
Trestněpràvní icgraba svibidt svědimía náboženského vyznání v Polsku, Némecku a České republice” v Prostor Náboženské svobody v Polsku, České republice a Némecku, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2017;
Wybrane karnoprawne zależności pomiędzy wolnością wypowiedzi, wolnością religijną a gwarancją zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce”, (w:) E. Szyszlak, T. Szyszlak (red.) Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego, Wrocław 2015;
Dr Małgorzata Sosnowska i mgr Marcin Birt „ Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków BHP oraz obowiązków w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawodowych – zagadnienia wybrane” - artykuł opublikowany w 2021;
„Karnoprawne aspekty ochrony wyborów w Polsce w warunkach „demokracji reglamentowanej” i systemu demokratycznego”, (w:) Marcin Adamczyk, Michał Siekierka, Michał Lubicz Miszewski (red.), Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian, Tom II. Przemiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku., Poznań 2021;

Niektóre wygłoszone referaty: 

Wybrane karnoprawne zależności pomiędzy wolnością wypowiedzi, wolnością religijną a gwarancją zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce”;
Ochrona wolności sumienia i wyznania w polskim Kodeksie karnym z 1997 r. a gwarancje zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w demokratycznym państwie prawnym”;
Przestępstwa przeciwko wyborom w polskich kodeksach karnych”:
Regulacje prawne jako instrument zwalczania wolności sumienia i wyznania przez państwa totalitarne na przykładzie Polski w latach 1945-1956”:
Artyzm czy profanacja? Z problematyki dopuszczalności karnoprawnej ingerencji w sferę wolności sumienia i wyznania na tle polskiego Kodeksu karnego z 1997 r.”:
Karnoprawne aspekty odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny”:
Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków BHP oraz obowiązków w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawodowych – zagadnienia wybrane”;
Wybrane aspekty dopuszczalnej ingerencji w sferę wolności sumienia i wyznania człowieka”;
"Karnoprawne aspekty ochrony wyborów w warunkach „demokracji reglamentowanej" a systemu demokratycznego";
"Odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny – zagadnienia wybrane”;
Karnoprawne aspekty przestępstw z nienawiści w Polsce a kwestia bezpieczeństwa w demokratycznym państwie prawnym".
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych