Zadzwoń! 606918641 Napisz: m.sosnowska@kancelaria-msosnowska.pl

en_GBpl_PL

OFERTA

Dzięki wiedzy i doświadczeniu zawodowemu pracownicy Kancelarii mają możliwość obsługi podmiotów gospodarczych z każdej branży oraz klientów indywidualnych.
Kancelaria Specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
• Prawo cywilne, w tym przede wszystkim prawo własności intelektualnej, odszkodowania, rozwody , podział majątku, prawo spadkowe i prawo rzeczowe;
• Prawo bankowe (w tym dochodzenie roszczeń z tytułu umów kredytu w CHF);
• Prawo pracy;
• Prawo gospodarcze;
• Doradztwo w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów;
• Prowadzi obsługę prawną firm, w tym m.in. w zakresie prawa budowlanego, z branży projektowej i odlewniczej, sprzedaż nawozów i środków ochrony roślin, architektonicznej.
Poniżej wskazujemy uszczegółowienie świadczonych przez Kancelarię usług.

PODMIOTY GOSPODARCZE

• pełna obsługa prawna związana z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• reprezentacja przed sądem, organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
• zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i fundacji,
• obsługa zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy w spółkach prawa handlowego, zebrań członków w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych i stowarzyszeniach,
• przekształcanie, łączenie i podział oraz likwidacja spółek prawa handlowego,
• reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz w postępowaniu upadłościowym,
• sporządzanie i opiniowanie projektów umów, statutów, uchwał, protokołów oraz innych aktów prawnych,
• reprezentacja w negocjacjach i rozmowach handlowych.

KLIENCI INDYWIDUALNI

• udzielanie porad i konsultacji prawnych,
• wydawanie opinii prawnych,
• reprezentacja na etapie postępowania przedsądowego,
• reprezentacja przed sądem, organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
• windykacja należności.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych